Ivm de drukte kunt u niet meer bestellen voor morgen. De winkel is wel gewoon geopend.